Administratorem danych osobowych Użytkowników, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest firma Grupa Bartex z siedzibą w , 86-070 Dąbrowa Chełmińska, przy ul. Dr Rydygiera 1/3, Nip 554-237-50-58 Regon 340492304 (zwana dalej "Operatorem").

1. Szanujemy prawo do prywatności osób odwiedzających naszą stronę (zwanych dalej jako „Użytkownicy”).
Dbamy o bezpieczeństwo danych Użytkowników, w tym danych osobowych. Przetwarzamy je wyłącznie w oparciu o zgodę i zgodnie ze wskazanym celem. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawienia lub usunięcia.

2. Chcemy być blisko potrzeb naszych Użytkowników dlatego analizujemy zanonimizowane informacje na temat Użytkowników naszej strony. W tym celu korzystamy z kodu Google Analytics. Jest to narzędzie do analityki internetowej, które pomaga nam udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Usługa Google Analytics gromadzi anonimowe informacje, odnotowuje tendencje występujące w witrynie bez identyfikowania poszczególnych Użytkowników. Podobnie jak wiele innych usług, narzędzie Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań Użytkowników. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin oraz tego, czy Użytkownik był już kiedyś w Serwisie, z jakiej witryny trafił na naszą stronę, jakiej rozdzielczości ekranu jest jego urządzenie, jakie przeglądał Usługi na naszej stronie etc.

3. Wykorzystujemy pliki cookies. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe o sposobie korzystania z naszej strony, które przechowywane są po stronie Użytkownika.
Każdy Użytkownik może poprzez modyfikację ustawień swojej przeglądarki internetowej uniemożliwić zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu bądź zapisane pliki trwale usunąć. Użytkownik decyduje o przetwarzaniu plików cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

4. Informujemy, że ograniczenia stosowania technologii określonych w punktach 2 i 3 mogą negatywnie wpłynąć na prawidłowość i wygodę działania naszej strony dla Użytkowników.

5. Niniejszy dokument obowiązuje od dnia 01.05.2018 r. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Pytania dotyczące zakresu Polityki Prywatności należy kierować na adres bok@grupabartex.pl